Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στις 16/11/2009 και την παρακολούθησαν 87 συμμετέχοντες. Το νοσηλευτικό προσωπικό ήταν ιδιαίτερα θετικό. Υπήρξε επικοδομητική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των εκπαιδευόμενων & των εισηγητών. Η συνεργασία με την διοργανώτρια εταιρία ήταν άριστη. Η διοργάνωση της ημερίδας ήταν άψογη.