Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στις 1/12/2009 και την παρακολούθησαν 111 συμμετέχοντες. Η προσέλευση του νοσηλευτικού προσωπικού ήταν μεγάλη. Οι συμμετέχεχοντες επέδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για το περιεχόμενο των παρουσιάσεων. Η μεθοδολογία των παρουσιάσεων βασιζόταν στο διάλογο και στην ενεργή συμμετοχή των συμμετεχόντων με σκοπό την ανταλλαγή εμπειριών και την επίλυση αποριών / προβλημάτων.  Η όλη διοργάνωση και υποστήριξη της ημερίδας (γραμματειακή - τεχνική) ήταν σε πολύ υψηλό επίπεδο.
« StartPrev123NextEnd »

Page 1 of 3