Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στις 26/11/2009 και την παρακολούθησαν 48 συμμετέχοντες.Το νοσηλευτικό προσωπικό παρακολούθησε με μεγάλο ενδιαφέρον την ημερίδα. Υπήρξε επικοδομητική συζήτηση-διάλογος μεταξύ των εισηγητών και των εκπαιδευτών στην οποία έγινε ανταλλαγή απόψεων για τη λειτουργία των ΟΠΣΥ, ενώ αναφέρθηκαν τυχόν προβλήματα που αντιμετωπίζουν από την εφαρμογή των ΟΠΣΥ και προτάθηκαν λύσεις. Η διοργάνωση της ημερίδας ήταν άριστη.
« StartPrev12NextEnd »

Page 1 of 2