Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στις 26/11/2009 και την παρακολούθησαν 49 συμμετέχοντες. Το νοσηλευτικό προσωπικό έδειξε έντονο ενδιαφέρον για την ημερίδα. Υπήρξε επικοδομητική συζήτηση-διάλογος μεταξύ των εισηγητών και των εκπαιδευτών στην οποία έγινε ανταλλαγή απόψεων για τη λειτουργία των ΟΠΣΥ. Το νοσηλευτικό προσωπικό ήταν θετικά διακείμενο για τη λειτουργία των ΟΠΣΥ. Η διοργάνωση της ημερίδας ήταν άριστη.