Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στις 26/11/2009 και την παρακολούθησαν 36 συμμετέχοντες. Η ημερίδα ήταν επιτυχής. Το νοσηλευτικό προσωπικό εξέφρασε μεγάλο ενδιαφέρον για την ημερίδα και δήλωσε ιδιαίτερα πρόθυμο να εφαρμόσει το πρόγραμμα. Υπήρξε επικοδομητική συζήτηση μεταξύ των εισηγητών και των εκπαιδευτών, ενώ έμφαση δόθηκε στον τρόπο βελτίωσης της εφαρμογής προκειμένου να επιτυγχάνεται εξοικονόμηση χρόνου. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες εξέφρασαν την επιθυμία για περαιτέρω εξάπλωση της εφαρμογής σε όλες τις υπηρεσίες. 
« StartPrev12NextEnd »

Page 1 of 2