Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στις 25/11/2009 και την παρακολούθησαν 32 συμμετέχοντες. Οι συμμετέχοντες επέδειξαν πραγματικό ενδιαφέρον που μεγάλωνε περισσότερο με την εξέλιξη των εισηγήσεων. Οι ακροατές ενθαρρύνθηκαν να εκφράσουν τις απόψεις και τους προβληματισμούς τους, πράγμα το οποίο και έγινε. Οι προβληματισμοί αφορούσαν κατά κύριο λόγο στον τρόπο ορθής εφαρμογής των ΟΠΣΥ, καθώς και στη δυνατότητα ολοκλήρωσης των έργων.