Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στις 25/11/2009 και την παρακολούθησαν 49 συμμετέχοντες. Υπήρξε προσέλευση του νοσηλευτικού προσωπικού. Το πρόγραμμα της ημερίδας τηρήθηκε απόλυτα. Δεδομένου ότι πρόκειται για 1 ένα νοσοκομείο που δεν έχει ακόμα εφαρμόσει τα ΟΠΣΥ, μεγαλύτερη βαρύτητα δόθηκε στη διαχείριση της αλλαγής κατά την εφαρμογή των προγραμμάτων και τα οφέλη που θα προκύψουν. Η διοργάνωση της ημερίδας ήταν άριστη. Μεγάλη ήταν κι η συμμετοχή του νοσηλευτικού προσωπικού στη διαδικασία των ερωτηματολογίων γνώσεων, γεγονός που επιβεβαιώνει το ενδιαφέρον για την ημερίδα.
« StartPrev12NextEnd »

Page 1 of 2