Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στις 23/11/2009 και την παρακολούθησαν 41 συμμετέχοντες. Αξιόλογο είναι το γεγονός ότι στην ημερίδα παρευρίσκονταν και συμμετείχαν και οι υπεύθυνοι του τμήματος πληροφορικής του Νοσοκομείου. Κατόπιν της αρχικής παρουσίασης του εκπροσώπου της ΕΝΕ, αναπτύχθηκαν από τους ομιλητές όλες οι αναφερόμενες στο πρόγραμμα θεματικές ενότητες. Η μεθοδολογία των παρουσιάσεων βασιζόταν στο διάλογο και στην ενεργή συμμετοχή των συμμετεχόντων και όχι απλά στην παρουσίαση διαφανειών από τους ομιλητές. Οι ομιλητές συντονισμένα και κατόπιν προηγούμενης μεταξύ τους συνεννόησης, από κοινού και όχι καθ\' έδρας, παρουσίαζαν τις θεματικές ενότητες και ταυτόχρονα γινόταν διάλογος με σκοπό την ανταλλαγή εμπειριών και τη επίλυση αποριών / προβλημάτων. Η άψογη γραμματειακή και τεχνική υποστήριξη συνετέλεσε αποφασιστικά στην επιτυχημένη διεξαγωγή της ημερίδας.