Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στις 23/11/2009 και την παρακολούθησαν 119 συμμετέχοντες. Η όλη διαδικασία εξελίχθηκε ομαλά. Η συμμετοχή του νοσηλευτικού προσωπικού ήταν πολύ ικανοποιητική και το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Υπήρξε  ανταλλαγή απόψεων με τους εισηγητές αναφορικά με τα ΟΠΣΥ. Η συνεργασία με τους εκπροσώπους της διοργανώτριας εταιρίας ήταν άριστη.