Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στις 19/11/2009 και την παρακολούθησαν 51 συμμετέχοντες. Δεν υπήρχε μεγάλη συμμετοχή του νοσηλευτικού προσωπικού παρά το μέγεθος του νοσοκομείου. Υπήρξε  συζήτηση μεταξύ των εισηγητών και των εκπαιδευτών.  Η συνεργασία με τη διοργανώτρια εταιρία ήταν άριστη.