Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στις 16/11/2009 και την παρακολούθησαν 178 συμμετέχοντες. Το νοσηλευτικό προσωπικό ήταν ιδιαίτερα εγκάρδιο και είχε έντονη διάθεση να ακούσει τις παρουσιάσεις. Στο εν λόγω νοσοκομείο τα ΟΠΣΥ εφαρμόζονται σε 3 νοσηλευτικά τμήματα και μάλιστα πιλοτικά για συνταγολόγια εισιτήρια & εξιτήρια. Η συνεργασία με τους εκπροσώπους της διοργανώτριας εταιρίας ήταν άριστη.