Ημερίδα Απολογισμού
Η ημερίδα με θέμα «Το Νοσηλευτικό Προσωπικό κι η συμβολή του στην υιοθέτηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στον τομέα της υγείας» πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 07 Δεκεμβρίου 2009 και ώρα 18:00, στο ξενοδοχείο Grecotel Athens Acropol.
Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής "Δαφνί"
Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στις 30/11/2009 και την παρακολούθησαν 58 συμμετέχοντες. Η προσέλευση του νοσηλευτικού προσωπικού ήταν ικανοποιητική. Οι συμμετέχοντες επέδειξαν ενδιαφέρον για το περιεχόμενο των παρουσιάσεων. Υπήρξε επικοδομητική συζήτηση μεταξύ των εισηγητών και των συμμετεχόντων. Το νοσηλευτικό προσωπικό διατύπωσε προβληματισμό για τη δυνατότητα ολοκληρωμένης  εφαρμογής των ΟΠΣΥ, αλλά συγχρόνως εξέφρασε την επιθυμία ορθής λειτουργίας τους αναγνωρίζοντας τα οφέλη του.
Γενικό Νοσοκομείο Νεας Ιωνίας "Αγία Όλγα"
Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στις 1/12/2009 και την παρακολούθησαν 111 συμμετέχοντες. Η προσέλευση του νοσηλευτικού προσωπικού ήταν μεγάλη. Οι συμμετέχεχοντες επέδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για το περιεχόμενο των παρουσιάσεων. Η μεθοδολογία των παρουσιάσεων βασιζόταν στο διάλογο και στην ενεργή συμμετοχή των συμμετεχόντων με σκοπό την ανταλλαγή εμπειριών και την επίλυση αποριών / προβλημάτων.  Η όλη διοργάνωση και υποστήριξη της ημερίδας (γραμματειακή - τεχνική) ήταν σε πολύ υψηλό επίπεδο.
Γενικό Νοσοκομείο Έδεσσας
Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στις 1/12/2009 και την παρακολούθησαν 55 συμμετέχοντες. Η συμμετοχή του νοσηλευτικού προσωπικού ήταν μεγάλη. Οι συμμετέχοντες ήταν πολύ θετικά διακείμενοι για το περιεχόμενο της ημερίδας.  Έγινε επικοδομητική συζήτηση μεταξύ των εισηγητών και των συμμετεχόντων κατά τη διάρκεια της οποίας εκφράστηκαν σκέψεις κι επιλύθηκαν τυχόν απορίες. Παρούσα στην ημερίδα ήταν και η  διευθύνουσα του νοσοκομείου. Το νοσηλευτικό προσωπικό εξέφρασε την επιθυμία ορθής λειτουργίας των ΟΠΣΥ, καθώς αναγνωρίζει τα οφέλη του.
Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών "Ελπίς"
Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στις 30/11/2009 και την παρακολούθησαν 60 συμμετέχοντες. Η προσέλευση του νοσηλευτικού προσωπικού ήταν μεγάλη. Οι συμμετέχεχοντες επέδειξαν ενδιαφέρον για το περιεχόμενο των παρουσιάσεων. Υπήρξε επικοδομητική συζήτηση μεταξύ των εισηγητών και των συμμετεχόντων κατά τη διάρκεια της οποίας εκφράστηκαν σκέψεις και διατυπώθηκαν ερωτήματα αναφορικά με την ορθή χρήση των ΟΠΣΥ. Το νοσηλευτικό προσωπικό περιμένει την ορθή κι ολοκληρωμένη εφαρμογή των ΟΠΣΥ και θέλει να τα χρησιμοποιήσει έχοντας διαπιστώσει τα οφέλη τους. Η διοργάνωση της ημερίδας ήταν άριστη.
Αντικαρκινικό - Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών "Ο Άγιος Σάββας"
Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στις 27/11/2009 και την παρακολούθησαν 38 συμμετέχοντες. Το νοσηλευτικό προσωπικό επέδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για το περιεχόμενο της ημερίδας. Έγινε επικοδομητική συζήτηση μεταξύ των εισηγητών και των συμμετεχόντων κατά τη διάρκεια της οποίας έγινε ανταλλαγή απόψεων και προβληματισμών αναφορικά με τα ΟΠΣΥ. Η διοργάνωση της ημερίδας ήταν άριστη.
Γενικό Νοσοκομείο Σύρου
Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στις 30/11/2009 και την παρακολούθησαν 12 συμμετέχοντες. Ο μικρός αριθμός των συμμετεχόντων έδωσε έναν περισσότερο προσωπικό χαρακτήρα στην ημερίδα και ευννόησε την επικοδομητική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων κι εμπειριών στα θέματα που αναπτύχθηκαν. Το νοσηλευτικό προσωπικό επέδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για το περιεχόμενο των παρουσιάσεων. Η διοργάνωση της ημερίδας ήταν άριστη.
Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στις 30/11/2009 και την παρακολούθησαν 71 συμμετέχοντες. Υπήρξε μεγάλη προσέλευση του νοσηλευτικού προσωπικού. Οι συμμετέχοντες επέδειξαν ενδιαφέρον για το περιεχόμενο των παρουσιάσεων. Υπήρξε επικοδομητική συζήτηση μεταξύ των εισηγητών και των εκπαιδευόμενων. Οι συμμετέχοντες εξέφρασαν την επιθυμία να εφαρμοστούν ορθώς τα ΟΠΣΥ, καθώς αναγνωρίζουν τα οφέλη τους.
Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας
Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στις 27/11/2009 και την παρακολούθησαν 25 συμμετέχοντες. Η προσέλευση του νοσηλευτικού προσωπικού ήταν πολύ καλή, η αίθουσα διεξαγωγής της ημερίδας ήταν εντελώς γεμάτη. Το νοσηλευτικό προσωπικό επέδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για τις παρουσίασεις. Υπήρξε επικοδομητική συζήτηση μεταξύ των εισηγητών και των συμμετεχόντων κατά τη διάρκεια της οποίας συμμετείχαν ενεργά όλοι εκφράζοντας απόψεις, απορίες, σκέψεις & καλές πρακτικές. Οι νοσηλευτές θέλουν και περιμένουν ένα ολοκληρωμένο ΟΠΣΥ για να το χρησιμοποιήσουν. Είναι σίγουροι πλέον ότι αυτό θα δειυκολύνει την εργασία τους κι είναι αποφασισμένοι να αφιερώσουν χρόνο στην εκμάθηση του.
Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων
Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στις 27/11/2009 και την παρακολούθησαν 79 συμμετέχοντες. Το νοσηλευτικό προσωπικό έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για την ημερίδα κι η συμμετοχή ήταν μεγάλη. Η παρουσίαση ακολούθησε τη λογική της συζήτησης και της ανταλλαγής εμπειριών και γνώσεων. Οι συμμετέχοντες εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την υλοποίηση τέτοιων ημερίδων που συμβάλουν στην καλύτερη ενημέρωσή τους για τα πληροφοριακά συστήματα και στην επίλυση προβλήματων από τις ήδη υφιστάμενες εφαρμογές. Η διοργάνωση της ημερίδας ήταν άριστη.
Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου
Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στις 27/11/2009 και την παρακολούθησαν 48 συμμετέχοντες. Η προσέλευση του νοσηλευτικού προσωπικού ήταν πολύ μεγάλη. Οι συμμετέχοντες επέδειξαν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το περιεχόμενο των παρουσιάσεων. Υπήρξε επικοδομητική συζήτηση μεταξύ των εισηγητών και των συμμετεχόντων κατά τη διάρκεια της οποίας έγιναν ερωτήσεις, δόθηκαν διευκρινήσεις, εκφράστηκαν απόψεις. Η διοργάνωση της ημερίδας ήταν άψογη.
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων
Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στις 27/11/2009 και την παρακολούθησαν 153 συμμετέχοντες. Η συμμετοχή του νοσηλευτικού προσωπικού ήταν μεγάλη. Οι συμμετέχοντες επέδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ημερίδα κάνοντας πολλές ερωτήσεις αλλά κι εκφράζοντας την άποψή τους επί των ΟΠΣΥ. Η διοργάνωση της ημερίδας ήταν άριστη.
Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας "Αγ. Παντελεήμων"
Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στις 27/11/2009 και την παρακολούθησαν 84 συμμετέχοντες. Η συμμετοχή του νοσηλευτικού προσωπικού ήταν μεγάλη. Το ενδιαφέρον που επέδειξαν οι συμμετέχοντες ήταν πραγματικά αξιόλογο. Υπήρξε επικοδομητική συζήτηση μεταξύ των εισηγητών και των συμμετεχόντων κατά τη διάρκεια της οποίας εκφράστηκαν σκέψεις, απορίες, κλπ.
Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών "Λαϊκό"
Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στις 26/11/2009 και την παρακολούθησαν 48 συμμετέχοντες.Το νοσηλευτικό προσωπικό παρακολούθησε με μεγάλο ενδιαφέρον την ημερίδα. Υπήρξε επικοδομητική συζήτηση-διάλογος μεταξύ των εισηγητών και των εκπαιδευτών στην οποία έγινε ανταλλαγή απόψεων για τη λειτουργία των ΟΠΣΥ, ενώ αναφέρθηκαν τυχόν προβλήματα που αντιμετωπίζουν από την εφαρμογή των ΟΠΣΥ και προτάθηκαν λύσεις. Η διοργάνωση της ημερίδας ήταν άριστη.
Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου
Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στις 26/11/2009 και την παρακολούθησαν 52 συμμετέχοντες. Υπήρξε μεγάλη προσέλευση του νοσηλευτικού προσωπικού. Οι συμμετέχοντες επέδειξαν έντονο ενδιαφέρον και μάλιστα ζήτησαν να πραγματοπιηθούν επιπλέον ενημερωτικές ημέριδες. Το νοσηλευτικό προσωπικό, το οποίο είχε εξοικίωση με τα ΟΠΣΥ,  ήταν ιδιαίτερα ενεργό κάνοντας πολλές ερωτήσεις κι επισημάνσεις. Στο νοσοκομείο εφαρμόζονται μερικώς τα ΟΠΣΥ, ωστόσο υπάρχουν προβλήματα, τα οποία και συζητήθηκαν προκειμένου να βρεθούν αποτελεσματικές λύσεις. Η διοργάνωση της ημερίδας ήταν άριστη.
Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης "Ιπποκράτειο"
Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στις 26/11/2009 και την παρακολούθησαν 49 συμμετέχοντες. Το νοσηλευτικό προσωπικό έδειξε έντονο ενδιαφέρον για την ημερίδα. Υπήρξε επικοδομητική συζήτηση-διάλογος μεταξύ των εισηγητών και των εκπαιδευτών στην οποία έγινε ανταλλαγή απόψεων για τη λειτουργία των ΟΠΣΥ. Το νοσηλευτικό προσωπικό ήταν θετικά διακείμενο για τη λειτουργία των ΟΠΣΥ. Η διοργάνωση της ημερίδας ήταν άριστη.
Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών "Αγία Σοφία"
Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στις 26/11/2009 και την παρακολούθησαν 36 συμμετέχοντες. Η ημερίδα ήταν επιτυχής. Το νοσηλευτικό προσωπικό εξέφρασε μεγάλο ενδιαφέρον για την ημερίδα και δήλωσε ιδιαίτερα πρόθυμο να εφαρμόσει το πρόγραμμα. Υπήρξε επικοδομητική συζήτηση μεταξύ των εισηγητών και των εκπαιδευτών, ενώ έμφαση δόθηκε στον τρόπο βελτίωσης της εφαρμογής προκειμένου να επιτυγχάνεται εξοικονόμηση χρόνου. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες εξέφρασαν την επιθυμία για περαιτέρω εξάπλωση της εφαρμογής σε όλες τις υπηρεσίες. 
Γενικό Νοσοκομείο Χανίων
Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στις 25/11/2009 και την παρακολούθησαν 32 συμμετέχοντες. Οι συμμετέχοντες επέδειξαν πραγματικό ενδιαφέρον που μεγάλωνε περισσότερο με την εξέλιξη των εισηγήσεων. Οι ακροατές ενθαρρύνθηκαν να εκφράσουν τις απόψεις και τους προβληματισμούς τους, πράγμα το οποίο και έγινε. Οι προβληματισμοί αφορούσαν κατά κύριο λόγο στον τρόπο ορθής εφαρμογής των ΟΠΣΥ, καθώς και στη δυνατότητα ολοκλήρωσης των έργων.
Γενικό Νοσοκομείο Δράμας
Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στις 25/11/2009 και την παρακολούθησαν 49 συμμετέχοντες. Υπήρξε προσέλευση του νοσηλευτικού προσωπικού. Το πρόγραμμα της ημερίδας τηρήθηκε απόλυτα. Δεδομένου ότι πρόκειται για 1 ένα νοσοκομείο που δεν έχει ακόμα εφαρμόσει τα ΟΠΣΥ, μεγαλύτερη βαρύτητα δόθηκε στη διαχείριση της αλλαγής κατά την εφαρμογή των προγραμμάτων και τα οφέλη που θα προκύψουν. Η διοργάνωση της ημερίδας ήταν άριστη. Μεγάλη ήταν κι η συμμετοχή του νοσηλευτικού προσωπικού στη διαδικασία των ερωτηματολογίων γνώσεων, γεγονός που επιβεβαιώνει το ενδιαφέρον για την ημερίδα.
Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου "Βενιζέλειο-Πανάνειο"
Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στις 24/11/2009 και την παρακολούθησαν 128 συμμετέχοντες. Υπήρξε μεγάλη προσέλευση του νοσηλευτικού προσωπικού. Υπήρχε ανταπόκριση των συμμετεχόντων, διάλογος με τους εισηγητές ιδιαίτερα μετά από παρακίνηση των εισηγητών. Μεγαλό ποσοστό των συμμετεχόντων συμπλήρωσε με επιτυχία τα ερωτηματολόγια γνώσεων, γεγονός που αποδεικνύει το ενδιαφέρον που επέδειξαν και την προσοχή με την οποία παρακολούθησαν την ημερίδα.
Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο - Μαιευτήριο "Έλενα Βενιζέλου"
Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στις 24/11/2009 και την παρακολούθησαν 20 συμμετέχοντες. Η ανταπόκριση του νοσηλευτικού προσωπικού ήταν μεγάλη. Υπήρξε επικοδομητική συζήτηση μεταξύ των συμμετεχόντων και των εισηγητών. Η λειτουργία των ΟΠΣΥ στο εν λόγω νοσοκομείο είναι περιορισμένη αλλά όσες εφαρμογές υπάρχουν λειτουργούν ικανοποιητικά.
Παναρκαδικό Γενικό Νοσοκομείο
Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στις 23/11/2009 και την παρακολούθησαν 41 συμμετέχοντες. Αξιόλογο είναι το γεγονός ότι στην ημερίδα παρευρίσκονταν και συμμετείχαν και οι υπεύθυνοι του τμήματος πληροφορικής του Νοσοκομείου. Κατόπιν της αρχικής παρουσίασης του εκπροσώπου της ΕΝΕ, αναπτύχθηκαν από τους ομιλητές όλες οι αναφερόμενες στο πρόγραμμα θεματικές ενότητες. Η μεθοδολογία των παρουσιάσεων βασιζόταν στο διάλογο και στην ενεργή συμμετοχή των συμμετεχόντων και όχι απλά στην παρουσίαση διαφανειών από τους ομιλητές. Οι ομιλητές συντονισμένα και κατόπιν προηγούμενης μεταξύ τους συνεννόησης, από κοινού και όχι καθ\' έδρας, παρουσίαζαν τις θεματικές ενότητες και ταυτόχρονα γινόταν διάλογος με σκοπό την ανταλλαγή εμπειριών και τη επίλυση αποριών / προβλημάτων. Η άψογη γραμματειακή και τεχνική υποστήριξη συνετέλεσε αποφασιστικά στην επιτυχημένη διεξαγωγή της ημερίδας.
Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας
Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στις 23/11/2009 και την παρακολούθησαν 70 συμμετέχοντες. Η έναρξη της ημερίδας έγινε τον προκαθορισμένο χρόνο. Υπήρχε εκπρόσωπος της ΕΝΕ ο οποίος κι έκανε την εισαγωγική παρουσίαση. Υπήρχε μεγάλη συμμετοχή του νοσηλευτικού προσωπικού ιδιαίτερα μάλιστα δεδομένου του μεγέθουςτου νοσοκομείου. Οι εισηγήσεις πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με το πρόγραμμα και αναπτύχθηκε διάλογος με τους συμμετέχοντές , ενώ υπήρξε και καταιγισμός ιδεών που προκλήθηκε από του εισηγητές. Δεν παρατηρήθηκε «κοιλια» στο πρόγραμμα και διατηρήθηκε αμείωτο το ενδιαφέρον τον συμμετεχόντων. Εκτός από το υλικό των διαφανειών σχολιάστηκαν επιπλέον σημεία σύμφωνα με τις προτάσεις των συμμετεχόντων καθώς το νοσοκομείο έχει εγκατεστημένο ΟΠΣΥ και λειτουργούν τμήματα του νοσηλευτικού φακέλου.
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης
Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στις 23/11/2009 και την παρακολούθησαν 119 συμμετέχοντες. Η όλη διαδικασία εξελίχθηκε ομαλά. Η συμμετοχή του νοσηλευτικού προσωπικού ήταν πολύ ικανοποιητική και το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Υπήρξε  ανταλλαγή απόψεων με τους εισηγητές αναφορικά με τα ΟΠΣΥ. Η συνεργασία με τους εκπροσώπους της διοργανώτριας εταιρίας ήταν άριστη.
Γενικό Νοσοκομείο Σερρών
Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στις 20/11/2009 και την παρακολούθησαν 74 συμμετέχοντες. Υπήρξε αρκετά μεγάλη συμμετοχή του νοσηλευτικού προσωπικού. Οι εκπαιδευόμενοι δεν είχαν πλήρη επίγνωση των ΟΠΣΥ, γεγονός που εντείνει τη σημασία της ημερίδας. Ωστόσο, εκδήλωσαν μεγάλο ενδιαφέρον για την παρουσίαση.
Γενικό Νοσοκομείο Λειβαδιάς
Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στις 20/11/2009 και την παρακολούθησαν 54 συμμετέχοντες. Το νοσηλευτικό προσωπικό έδειξε έντονο ενδιαφέρον για την ημερίδα. Διατυπώθηκαν δυσκολίες και προβλήματα που αφορούν στη χρήση τους και υπήρξε επικοδομητική συζήτηση με τους εισηγητές προκειμένου να μπορέσουν να ξεπεραστούν δυσκολίες και αναστολές.
Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας
Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στις 20/11/2009 και την παρακολούθησαν 68 συμμετέχοντες. Υπήρξε πολύ μεγάλη προσέγγιση νοσηλευτικού προσωπικού το οποίο και επέδειξε μεγάλο ενδιαφέρον. Έγινε επικοδομητική συζήτηση μεταξύ των εισηγητών και των εκπαιδευτών όπου δόθηκαν διευκρινήσεις για την ορθή εφαρμογή των ΟΠΣΥ. Η συνεργασία με τη διοργανώτρια εταιρία ήταν άριστη.
Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών "Ιπποκράτειο"
Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στις 19/11/2009 και την παρακολούθησαν 44 συμμετέχοντες. Το νοσηλευτικό προσωπικό έδειξε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Έγινε επικοδομητική συζήτηση μεταξύ των εισηγητών και των εκπαιδευτών στην οποία μάλιστα αναφέρθηκαν και συγκεκριμένα παραδείγματα. Η συνεργασία με τη διοργανώτρια εταιρία ήταν άριστη.
Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών "Σωτηρία"
Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στις 19/11/2009 και την παρακολούθησαν 51 συμμετέχοντες. Δεν υπήρχε μεγάλη συμμετοχή του νοσηλευτικού προσωπικού παρά το μέγεθος του νοσοκομείου. Υπήρξε  συζήτηση μεταξύ των εισηγητών και των εκπαιδευτών.  Η συνεργασία με τη διοργανώτρια εταιρία ήταν άριστη.
Γενικό Νοσοκομείο Δυτικής Αττικής "Η Αγία Βαρβάρα"
Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στις 19/11/2009 και την παρακολούθησαν 65 συμμετέχοντες. Η συμμετοχή του νοσηλευτικού προσωπικού αν και αρχικά ξεκίνησε μικρή λόγω εφημερίας του νοσοκομείου στη συνέχεια αυξήθηκε. Η εκπροσώπηση της ΕΝΕ ήταν πολύ καλή. Η συνεργασία με τη διοργανώτρια εταιρία ήταν άριστη.
Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Βούλας
Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στις 19/11/2009 και την παρακολούθησαν 49 συμμετέχοντες. Υπήρχε μεγάλη συμμετοχή κι έντονο ενδιαφέρον του νοσηλευτικού προσωπικού. Υπήρξε συμμετοχή των εκπαιδευόμενων και ανταλλαγή απόψεων με τους εισηγητές. Ωστόσο, εκφράστηκαν και προβληματισμοί αναφορικά με τη δυνατότητα ορθής εφαρμογή των ΟΠΣΥ.
Γενικό Νοκοκομείο Κορίνθου
Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στις 19/11/2009 και την παρακολούθησαν 44 συμμετέχοντες. Το ενδιαφέρον κι η ανταπόκριση του νοσηλευτικού προσωπικού ήταν πολύ ικανοποιητική. Η διοργάνωση της ημερίδας ήταν άριστη. Υπήρξε επικοδομητική συζήτηση μεταξύ των εισηγητών και των εκπαιδευόμενων κατά τη διάρκεια της οποίας επιλύθηκαν απορίες και καθησυχάστηκε το νοσηλευτικό προσωπικό για τυχόν φοβίες επί της εφαρμογής των ΟΠΣΥ.
Γενικό Νοσοκομείο "Γ. Γεννηματάς"
Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στις 18/11/2009 και την παρακολούθησαν 48 συμμετέχοντες.  Η συμμετοχή του νοσηλευτικού προσωπικού ήταν μεγάλη. Το επίπεδο ενημέρωσης του νοσηλευτικού προσωπικού για τα ΟΠΣΥ είναι αρκετά υψηλό. Τέθηκαν ερωτήματα από τους εκπαιδευόμενους που αφορούν κατά βάση στην προβλεπόμενη περίοδο λειτουργίας των ΟΠΣΥ στο νοσοκομείο.
Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στις 17/11/2009 και την παρακολούθησαν 52 συμμετέχοντες.Το νοσηλευτικό προσωπικό εξέφρασε αρκετές απορίες στην αρχή της ημερίδας. Στη συνέχεια όμως εξέφρασε πολύ καλές εντυπώσεις και επεσήμανε ότι πρόκειται για ένα αντικείμενο που πρώτη φορά αναπτύσσεται στην πόλη τους.

Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στις 16/11/2009 και την παρακολούθησαν 82 συμμετέχοντες. Έντονο ενδιαφέρον & μεγάλη συμμετοχή του νοσηλευτικού προσωπικού. Άριστη συνεργασία του νοσηλευτικού προσωπικού με τη διοργανώτρια εταιρία & τους εισηγητές

Περιφερειακό Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στις 16/11/2009 και την παρακολούθησαν 178 συμμετέχοντες. Το νοσηλευτικό προσωπικό ήταν ιδιαίτερα εγκάρδιο και είχε έντονη διάθεση να ακούσει τις παρουσιάσεις. Στο εν λόγω νοσοκομείο τα ΟΠΣΥ εφαρμόζονται σε 3 νοσηλευτικά τμήματα και μάλιστα πιλοτικά για συνταγολόγια εισιτήρια & εξιτήρια. Η συνεργασία με τους εκπροσώπους της διοργανώτριας εταιρίας ήταν άριστη.

Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στις 16/11/2009 και την παρακολούθησαν 88 συμμετέχοντες. Το νοσηλευτικό προσωπικό έδειξε έντονο ενδιαφέρον για το περιεχόμενο των παρουσιάασεων και χαρακτήρισε σημαντικό το γεγονός ότι η ημερίδα απευθύνονταν αποκλειστικά σε νοσηλευτές. Υπήρξε συμμετοχή των εκπαιδευόμενων και ανταλλαγή απόψεων με τους εισηγητές. Η συνεργασία τόσο των εκπαιδεόμενων όσο και των εισηγητών με τη διοργανώτρια εταιρία ήταν άψογη.

Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στις 16/11/2009 και την παρακολούθησαν 87 συμμετέχοντες. Το νοσηλευτικό προσωπικό ήταν ιδιαίτερα θετικό. Υπήρξε επικοδομητική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των εκπαιδευόμενων & των εισηγητών. Η συνεργασία με την διοργανώτρια εταιρία ήταν άριστη. Η διοργάνωση της ημερίδας ήταν άψογη.

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης "ΑΧΕΠΑ"

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στις 17/11/2009 και την παρακολούθησαν 71 συμμετέχοντες. Το νοσηλευτικό προσωπικό έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για το περιεχόμενο της ημερίδας. Υπήρξε επικοδομητική συζήτηση μεταξύ των εκπαιδευτών και των εισηγητών, ενώ εκφράστηκαν προβληματισμοί κι ανησυχίες από το νοσηλευτικό προσωπικό. Η συνεργασία με τη διοργανώτρια εταιρία ήταν άριστη.

Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά "Τζάνειο"

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στις 17/11/2009 και την παρακολούθησαν 60 συμμετέχοντες. Η συμμετοχή του νοσηλευτικού προσωπικού ήταν μεγάλη. Υπήρξε επικοδομητική συζήτηση των εισηγητών με τους εκπαιδευτές. Το νοσηλευτικό προσωπικό εξέφρασε κάποιες αντιρήσεις  για τη δυνατότητα πλήρους εφαρμογής των ΟΠΣΥ, αλλά δόθηκαν σχετικές απαντήσεις από τους εισηγητές.  Η συνεργασία με τη διοργανώτρια εταιρία ήταν άριστη.

Περιφερειακό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πάτρας
Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στις 18/11/2009 και την παρακολούθησαν 145 συμμετέχοντες. Το ενδιαφέρον του νοσηλευτικού προσωπικού ήταν μεγάλο. Έγινε επικοδομητική συζήτηση μεταξύ των εισηγητών και των συμμετεχόντων κατά τη διάρκεια της οποίας  εκφράσθηκαν ενδιαφέρουσες απόψεις για τον τρόπο εφαρμογής και την υλοποίηση των ΟΠΣΥ. Η συνεργασία με τη διοργανώτρια εταιρία ήταν άριστη.