Ημερίδα απολογισμού Print E-mail

Η ημερίδα με θέμα «Το Νοσηλευτικό Προσωπικό κι η συμβολή του στην υιοθέτηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στον τομέα της υγείας» πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 07 Δεκεμβρίου 2009 και ώρα 18:00, στο ξενοδοχείο Grecotel Athens Acropol.

Ο στόχος της ημερίδας ήταν να συζητηθούν μέθοδοι και εργαλεία που θα ενισχύσουν την συμβολή του ανθρώπινου δυναμικού των νοσοκομείων στην υιοθέτηση των Νέων Τεχνολογιών στον τομέα της υγείας.

Στην ημερίδα συμμετείχαν αντιπρόσωποι όλων των εμπλεκομένων μερών του συστήματος υγείας όπως διοικητές νοσοκομείων, εκπρόσωποι του νοσηλευτικού προσωπικού, κυβερνητικοί εκπρόσωποι καθώς και νοσηλευτές εργαζόμενοι. Παρουσιάστηκαν οι απόψεις, οι προβληματισμοί και οι προτάσεις των νοσηλευτών που συμμετείχαν στις 40 ημερίδες που πραγματοποιήθηκαν σε 40 νοσοκομεία στα πλαίσια του προγράμματος «Ευαισθητοποίηση του Νοσηλευτικού Προσωπικού της Χώρας για την Επιτάχυνση της Υιοθέτησης των ΤΠΕ στην Παροχή Ποιοτικών Διοικητικών, Νοσηλευτικών & Ιατρικών Υπηρεσιών Υγείας». Επιπροσθέτως  παρουσιάστηκαν προτάσεις και καλές πρακτικές που υπάρχουν στην εφαρμογή των Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων Υγείας (Ο.Π.Σ.Υ.) στην Ελλάδα και το εξωτερικό και αναζητήθηκαν προτάσεις για το μελλοντικό σχεδιασμό των προγραμμάτων που στοχεύουν στην ενεργοποίηση του προσωπικού για την εφαρμογή των Ο.Π.Σ.Υ..

Τέλος, παρουσιάστηκαν οι βασικοί άξονες του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ψηφιακή Σύγκλιση στον τομέα της Υγείας.